Εκσκαφή πολυκατοικίας, Ηράκλειο

Εκσκαφή πολυκατοικίας, Ηράκλειο - 1 Εκσκαφή πολυκατοικίας, Ηράκλειο - 2 Εκσκαφή πολυκατοικίας, Ηράκλειο - 3 Εκσκαφή πολυκατοικίας, Ηράκλειο - 4 Εκσκαφή πολυκατοικίας, Ηράκλειο - 5 Εκσκαφή πολυκατοικίας, Ηράκλειο - 6 Εκσκαφή πολυκατοικίας, Ηράκλειο - 7