Διάνοιξη δρόμου οδ. Ιδέας, δήμος Ηρακλείου

Διάνοιξη δρόμου οδ. Ιδέας, δήμος Ηρακλείου - 1 Διάνοιξη δρόμου οδ. Ιδέας, δήμος Ηρακλείου - 2 Διάνοιξη δρόμου οδ. Ιδέας, δήμος Ηρακλείου - 3 Διάνοιξη δρόμου οδ. Ιδέας, δήμος Ηρακλείου - 4 Διάνοιξη δρόμου οδ. Ιδέας, δήμος Ηρακλείου - 5 Διάνοιξη δρόμου οδ. Ιδέας, δήμος Ηρακλείου - 6 Διάνοιξη δρόμου οδ. Ιδέας, δήμος Ηρακλείου - 7 Διάνοιξη δρόμου οδ. Ιδέας, δήμος Ηρακλείου - 8 Διάνοιξη δρόμου οδ. Ιδέας, δήμος Ηρακλείου - 9 Διάνοιξη δρόμου οδ. Ιδέας, δήμος Ηρακλείου - 10