Ανέγερση 10ου ολοήμερου νηπιαγωγείου, Δήμος Ηρακλείου

Ανέγερση 10ου ολοήμερου νηπιαγωγείου, Δήμος Ηρακλείου - 1 Ανέγερση 10ου ολοήμερου νηπιαγωγείου, Δήμος Ηρακλείου - 2 Ανέγερση 10ου ολοήμερου νηπιαγωγείου, Δήμος Ηρακλείου - 3 Ανέγερση 10ου ολοήμερου νηπιαγωγείου, Δήμος Ηρακλείου - 4 Ανέγερση 10ου ολοήμερου νηπιαγωγείου, Δήμος Ηρακλείου - 5 Ανέγερση 10ου ολοήμερου νηπιαγωγείου, Δήμος Ηρακλείου - 6 Ανέγερση 10ου ολοήμερου νηπιαγωγείου, Δήμος Ηρακλείου - 7 Ανέγερση 10ου ολοήμερου νηπιαγωγείου, Δήμος Ηρακλείου - 8 Ανέγερση 10ου ολοήμερου νηπιαγωγείου, Δήμος Ηρακλείου - 9 Ανέγερση 10ου ολοήμερου νηπιαγωγείου, Δήμος Ηρακλείου - 10 Ανέγερση 10ου ολοήμερου νηπιαγωγείου, Δήμος Ηρακλείου - 11