Μεταλλική κατοικία, Σκαλάνι

Μεταλλική κατοικία, Σκαλάνι - 1 Μεταλλική κατοικία, Σκαλάνι - 2 Μεταλλική κατοικία, Σκαλάνι - 3 Μεταλλική κατοικία, Σκαλάνι - 4 Μεταλλική κατοικία, Σκαλάνι - 5 Μεταλλική κατοικία, Σκαλάνι - 6 Μεταλλική κατοικία, Σκαλάνι - 7