Ανάπλαση πλατείας Παρασκευοπούλου, δήμος Ηρακλείου

Ανάπλαση πλατείας Παρασκευοπούλου, δήμος Ηρακλείου - 1 Ανάπλαση πλατείας Παρασκευοπούλου, δήμος Ηρακλείου - 2 Ανάπλαση πλατείας Παρασκευοπούλου, δήμος Ηρακλείου - 3 Ανάπλαση πλατείας Παρασκευοπούλου, δήμος Ηρακλείου - 4 Ανάπλαση πλατείας Παρασκευοπούλου, δήμος Ηρακλείου - 5 Ανάπλαση πλατείας Παρασκευοπούλου, δήμος Ηρακλείου - 6 Ανάπλαση πλατείας Παρασκευοπούλου, δήμος Ηρακλείου - 7 Ανάπλαση πλατείας Παρασκευοπούλου, δήμος Ηρακλείου - 8 Ανάπλαση πλατείας Παρασκευοπούλου, δήμος Ηρακλείου - 9 Ανάπλαση πλατείας Παρασκευοπούλου, δήμος Ηρακλείου - 10 Ανάπλαση πλατείας Παρασκευοπούλου, δήμος Ηρακλείου - 11 Ανάπλαση πλατείας Παρασκευοπούλου, δήμος Ηρακλείου - 12