Αιολικό πάρκο, Κουλούκωνα

Αιολικό πάρκο, Κουλούκωνα - 1 Αιολικό πάρκο, Κουλούκωνα - 2 Αιολικό πάρκο, Κουλούκωνα - 3 Αιολικό πάρκο, Κουλούκωνα - 4 Αιολικό πάρκο, Κουλούκωνα - 5 Αιολικό πάρκο, Κουλούκωνα - 6 Αιολικό πάρκο, Κουλούκωνα - 7 Αιολικό πάρκο, Κουλούκωνα - 8 Αιολικό πάρκο, Κουλούκωνα - 9 Αιολικό πάρκο, Κουλούκωνα - 10 Αιολικό πάρκο, Κουλούκωνα - 11 Αιολικό πάρκο, Κουλούκωνα - 12 Αιολικό πάρκο, Κουλούκωνα - 13 Αιολικό πάρκο, Κουλούκωνα - 14 Αιολικό πάρκο, Κουλούκωνα - 15