Τα έργα

Γήπεδο Κρούστα-Δήμος Αγίου Νικολάου
Γήπεδο Κρούστα-Δήμος Αγίου Νικολάου
Καθαρισμός-Ποταμός στη Γιόφυρο
Καθαρισμός-Ποταμός στη Γιόφυρο
Κατασκευή Γέφυρας Λαγολιό
Κατασκευή Γέφυρας Λαγολιό
Ανάπλαση ανακατασκευή δρόμου Μ. Αλεξάνδρου
Ανάπλαση ανακατασκευή δρόμου Μ. Αλεξάνδρου
Ανέγερση 10ου ολοήμερου νηπιαγωγείου, Δήμος Ηρακλείου
Ανέγερση 10ου ολοήμερου νηπιαγωγείου, Δήμος Ηρακλείου
Ανάπλαση Ρ.Κουνδούρου, δήμος Αγ. Νικολάου
Ανάπλαση Ρ.Κουνδούρου, δήμος Αγ. Νικολάου
Διάνοιξη οδ. Σεφέρη, δήμος Ηρακλείου
Διάνοιξη οδ. Σεφέρη, δήμος Ηρακλείου
Διάνοιξη δρόμου οδ. Ιδέας, δήμος Ηρακλείου
Διάνοιξη δρόμου οδ. Ιδέας, δήμος Ηρακλείου
Εκβάνθύσεις λιμανιών, Νομαρχία Ηρακλείου
Εκβάνθύσεις λιμανιών, Νομαρχία Ηρακλείου
Εκσκαφή πολυκατοικίας, Ηράκλειο
Εκσκαφή πολυκατοικίας, Ηράκλειο
Καθαρισμός ποταμών, Ν.Λασιθίου
Καθαρισμός ποταμών, Ν.Λασιθίου
Αιολικό πάρκο, Κουλούκωνα
Αιολικό πάρκο, Κουλούκωνα
Ανάπλαση πλατείας Παρασκευοπούλου, δήμος Ηρακλείου
Ανάπλαση πλατείας Παρασκευοπούλου, δήμος Ηρακλείου
Κατασκευή φατνών (σερζανέτια)
Κατασκευή φατνών (σερζανέτια)
Κατασκευή τεχ. απορροής ομβρίων, νομού Ηρακλείου
Κατασκευή τεχ. απορροής ομβρίων, νομού Ηρακλείου
Κατεδάφηση κτιρίου ΗΕΝΚΕΝ
Κατεδάφηση κτιρίου ΗΕΝΚΕΝ
Μεταλλική κατοικία, Σκαλάνι
Μεταλλική κατοικία, Σκαλάνι
Μελέτες κατασκευής κατοικίας, Φορτέτσα
Μελέτες κατασκευής κατοικίας, Φορτέτσα
Μελέτες κατοικίας στο Μόχλος
Μελέτες κατοικίας στο Μόχλος
Πολιτιστικό κέντρο, δήμος Ηρακλείου
Πολιτιστικό κέντρο, δήμος Ηρακλείου