Δυνατότητες

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ERGO ΚΑΛΟΥΔΑΚΗΣ Α.Ε.

Οι εργασίες με τις οποίες Δραστηριοποιείται η Επιχείρησή μας είναι:.
 • Ιδιωτικά Έργα.
 • Δημόσια Έργα.
 • Ειδικά Τεχνικά Έργα.
 • Λιμενικά Έργα.
 • Έργα Οδοποιίας.
 • Εκσκαφές.
 • Εκβραχισμοί.
 • Κατεδαφίσεις.
 • Διαμορφώσεις Περιβάλλοντος Χώρου.
 • Εμπορία Αδρανών Υλικών.
 • Κηπευτικά Χώματα.
 • Οικοδομικές Επιχειρήσεις.
 • Εμπορία Δομικών Μηχανημάτων-Οχημάτων.
 • Εμπορία πάσης φύσεως ανταλλακτικών Αυτοκινήτων και Μηχανημάτων.
Εργασίες για τις οποίες εγγυώμεθα απόλυτη ακρίβεια χειρισμών, άριστη ποιότητα κατασκευής, αντιμετώπιση και επίλυση όποιου τεχνικού προβλήματος και έγκαιρη παράδοση.

Με την εικοσαπενταετή και πλέον πείρα μας στον τομέα των χωματουργικών εργασιών και τεχνικών έργων, τον πλήρη εξοπλισμό, την άρτια τεχνογνωσία και τον άριστο επαγγελματισμό του προσωπικού μας, απολαμβάνουμε της εμπιστοσύνης για την ανάθεση των σημαντικότερων έργων στην Κρήτη.

Έχουμε στο ενεργητικό μας έργα, για τα οποία μας καθιστούν περήφανους για την συμβολή μας στην ανάπτυξη όχι μόνο της περιοχής Ηρακλείου αλλά και ολοκλήρου του νησιού όπως:

 • Κατεδάφιση εργοστασίου Henninger στη ΒΙ.ΠΕ. Ηρακλείου.
   
 • Εκσκαφές, Εκβραχισμοί, Διαμορφώσεις κλειστού Γυμναστηρίου Ηρακλείου.
   
 • Εκσκαφές σε βάθος 19,5 μέτρων για την κατασκευή του πάρκιν ΧΑΡ.ΜΑ.
   
 • Εκβάθυνση και καθαρισμός λιμένων Κερατόκαμπου και Τσούτσουρα.
   
 • Κατεδάφιση παλιάς λαχαναγοράς Ηρακλείου και πραγματοποίηση εκσκαφών για την κατασκευή υπογείου πάρκιν και Πολιτιστικού Κέντρου.
   
 • Πραγματοποίηση εκσαφών στο Robotic Parking βάθους 32μ.
   
 • Κατεδάφιση Ξενοδοχείου Ξενία , διαμόρφωση και κατασκευή του πάρκου.
   
 • Διανοίξεις οδών και Πλαταιών Δήμου Ηρακλείου.
   
 • Εκσκαφές σε βάθος 23 μέτρων σε επιφάνεια 5500Μ² (το μεγαλύτερο στην Κρήτη) για την κατασκευή του Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου Ηρακλείου.
   
 • Εκσκαφές για την κατασκευή των ΤΕΙ Σητείας.
   
 • Εκσκαφές για την κατασκευή της βιβλιοθήκης και ΜΥΔΙΤ του Πανεπιστημίου Κρήτης