Εταιρικό προφίλ

Εταιρικό προφίλ - 1 Η ERGO ΚΑΛΟΥΔΑΚΗΣ ΑΕ. είναι η φυσική εξέλιξη της ατομικής επιχείρησης του Εμμανουήλ Καλουδάκη, η οποία μετατράπηκε σε Α.Ε. τον Απρίλιο του 2008, ύστερα από εικοσιπενταετή πορεία και βαθειά εμπειρία και γνώση στον τομέα των χωματουργικών εργασιών και των κατασκευαστικών έργων.

Η ERGO ΚΑΛΟΥΔΑΚΗΣ Α.Ε. δραστηριοποιείται στα Ιδιωτικά και Δημόσια έργα, Ειδικά Τεχνικά έργα, Έργα οδοποιίας, Εκσκαφές, Εκβραχισμούς, Κατεδαφίσεις, Εμπορία Αδρανών Υλικών και Οικοδομικές Εργασίες.

Με την τεράστια εμπειρία της στον τομέα των χωματουργικών εργασιών και των τεχνικών έργων, τον πλήρη εξοπλισμό, την άρτια τεχνογνωσία και τον άριστο επαγγελματισμό του προσωπικού της, απολαμβάνει της εμπιστοσύνης για την ανάθεση των σημαντικότερων έργων στην Κρήτη.

Η ERGO ΚΑΛΟΥΔΑΚΗΣ Α.Ε., συνεχίζοντας την επιτυχημένη πορεία της, συμβάλλει καθημερινά στην ανάπτυξη του τόπου μας στον τομέα που δραστηριοποιείται, αλλά όχι μόνο. Πιστεύοντας ότι η ολοκληρωμένη ανάπτυξη πρέπει να είναι πολύπλευρη, παρακολουθεί και συμμετέχει ενεργά και στα πολιτιστικά δρώμενα του Ηρακλείου.

Ισολογισμός 2017
Ισολογισμός 2016
Ισολογισμός 2015
Ισολογισμός 2014
Εταιρικό προφίλ - 2 Εταιρικό προφίλ - 3 Εταιρικό προφίλ - 4 Εταιρικό προφίλ - 5 Εταιρικό προφίλ - 6 Εταιρικό προφίλ - 7 Εταιρικό προφίλ - 8 Εταιρικό προφίλ - 9 Εταιρικό προφίλ - 10 Εταιρικό προφίλ - 11 Εταιρικό προφίλ - 12 Εταιρικό προφίλ - 13 Εταιρικό προφίλ - 14 Εταιρικό προφίλ - 15 Εταιρικό προφίλ - 16 Εταιρικό προφίλ - 17 Εταιρικό προφίλ - 18 Εταιρικό προφίλ - 19 Εταιρικό προφίλ - 20 Εταιρικό προφίλ - 21